台劇-加油愛情-EP 037
台劇-加油愛情-EP 037..
陸劇-與卿書-EP 02
陸劇-與卿書-EP 02
台劇-加油喜事-EP 038
台劇-加油喜事-EP 038..
陸劇-上道-EP 29
陸劇-上道-EP 29
陸劇-春日暖陽-EP 02
陸劇-春日暖陽-EP 02..
陸劇-終於輪到我戀愛了-EP 18
陸劇-終於輪到我戀愛了-EP 18..
陸劇-許你萬家燈火-EP 29
陸劇-許你萬家燈火-EP 29..
陸劇-親愛的-EP 24
陸劇-親愛的-EP 24
台劇-加油愛情-EP 017
台劇-加油愛情-EP 017..
陸劇-看見緣分的少女-EP 01
陸劇-看見緣分的少女-EP 01..
陸劇-破曉東方-EP 37
陸劇-破曉東方-EP 37..
陸劇-雲中誰寄錦書來-EP 01
陸劇-雲中誰寄錦書來-EP 01..